Tjänster

Utöver uppdrag från domstolarna i brottmål och sociala omhändertagandemål som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde, offentligt biträde lämnar jag även juridisk rådgivning inom familjerätt, arvsrätt och övrig central civilrätt så som fastighetsrätt och arbetsrätt.

I min verksamhet tillhandahåller jag också avtal av olika slag inkluderande kommersiella avtal.

Jag hjälper till att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.

Copyright © 2010 - Ernstson.se