Om mig

Efter drygt tolv år som rådman vid Gotlands tingsrätt öppnade jag i april 2007 en egen juridisk byrå. Jag gjorde min tingsmeritering i södra Dalarna i början av 1980-talet. Sedan dess har jag huvudsakligen tjänstgjort i domstol men också arbetat på Radionämnden numera Granskningsnämnden och Svenska Managementgruppen AB. Innan jag kom till ön var jag anställd som rättssakkunnig på Justitiedepartementet i två och ett halvt år. Jag utnämndes av regeringen till rådman år 1994. Den 3 juni 2010 antogs jag som ledamot i Sveriges advokatsamfund.

Om du klickar på denna länk kan du se mitt CV.

Min fritid ägnar jag främst åt familj och vänner men också åt körsång, matlagning och motion.

Copyright © 2010 - Ernstson.se